Aktualności, sierpień 2018

Treningi w sierpniu
Friday, 31th sierpnia 2018

Wakacje z szermierką. Dużo walk, praca nóg, lekcje szermiercze zbiorowe i indywidualne.

 

Czytaj dalej