Klub EFC

Klub EFC jest propozycją uprawiania szermierki na szpady sportowe dla osób mających skończone 18 lat, które ukończyły prowadzone przez nas szkolenie szermiercze lub kiedyś uprawiały szermierkę.

Zapraszam byłych zawodników WKSz Kolejarz i innych wrocławskich klubów szermierczych do uprawiania szermierki. Uzyskacie specjalny status - opłata miesięczna dla was wynosi 60 złotych (nielimitowane wejścia w godzinach zajęć EFC )

Członkowie klubu mogą uczestniczyć w zajęciach szermierczych pod opieką instruktora. W ramach zajęć odbywają się walki sparingowe z elektroniczną rejestracją trafień za pomocą aparatury szermierczej, ćwiczenia indywidualne i w parach, konsultacje z instruktorem, ćwiczenia z pracy nóg, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem. Opłata za udział w zajęciach zależy od wybranej opcji (ilości wykupionych godzin).

Zajęcia odbywają się w sali szermierczej
Wrocławskiego Klubu Szermierczego "KOLEJARZ"
we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 30B.


Zakup określonej opcji jest zarazem opłatą członkowską.

"4"

prawo udziału w 4 zajęciach 90 minutowych
(jeden raz w tygodniu, 4 razy w miesiącu)


koszt 120zł

"8"

prawo udziału w 8 zajęciach 90 minutowych
(2 razy w tygodniu, 8 razy w miesiącu)


koszt 180zł

OPEN

nielimitowane uczestnictwo w zajęciach, opłata jednorazowa
(nielimitowane wejścia w godzinach pracy instruktora prowadzącego zajęcia rekreacyjne)


koszt 1200zł/rocznie