Klub EFC

Klub EFC jest propozycją uprawiania szermierki na szpady sportowe dla osób mających skończone 18 lat, które ukończyły prowadzone przez nas szkolenie szermiercze lub kiedyś uprawiały szermierkę.

Zapraszam byłych szpadzistów WKSz Kolejarz i innych wrocławskich klubów szermierczych do uprawiania szermierki. Uzyskacie specjalny status - opłata miesięczna dla was wynosi 40 złotych (nielimitowane wejścia w godzinach moich zajęć ) lub 5 zł za jednorazowe wejście na zajęcia.

Członkowie klubu mogą uczestniczyć w zajęciach szermierczych pod opieką instruktora. W ramach zajęć odbywają się walki sparingowe z elektroniczną rejestracją trafień za pomocą aparatury szermierczej, ćwiczenia indywidualne i w parach, konsultacje z instruktorem, ćwiczenia z pracy nóg, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem. Opłata za udział w zajęciach zależy od wybranej opcji (ilości wykupionych godzin).

Zajęcia odbywają się w sali szermierczej
Wrocławskiego Klubu Szermierczego "KOLEJARZ"
we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 30B.


Zakup określonej opcji jest zarazem opłatą członkowską.

"1"
opłata za jednorazowe wejścia na zajęcia

(wejście w godzinach pracy instruktora prowadzącego zajęcia rekreacyjne)

 


koszt 30 zł

"M"

opłata miesięczna na nielimitowane wejścia na zajęcia

(nielimitowane wejścia w godzinach pracy instruktora prowadzącego zajęcia rekreacyjne)


koszt 160 zł

OPEN

opłata jednorazowa roczna
na nielimitowane wejścia w godzinach pracy instruktora prowadzącego zajęcia rekreacyjne

 


koszt 1200 zł