Regulamin EFC

Regulamin obowiązujacy wszystkich członków EFC.

1. Członkiem klubu EFC może być tylko osoba, która ma skończone 18 lat, ukończyła podstawowe szkolenie szermiercze lub wcześniej uprawiała sportowo szermierkę.
2. Każdy członek EFC wyposaża się we własny sprzęt osobisty ( kompletne ubranie szermiercze z ochraniaczem piersi, plastronem 800NW, maską, rękawicą, szpadą, kablem osobistym ).
3. Każdy członek EFC ćwiczy na zajęciach na własną odpowiedzialność w aspekcie swojego zdrowia i wydolności fizycznej.
4. W sali sportowej ćwiczymy tylko w treningowym obuwiu sportowym do sportów halowych.
5. Walczymy i ćwiczymy z bronią tylko w pełnym ubraniu szermierczym i masce ( ochraniacz-plastron 800NW obowiązkowy, u kobiet również ochraniacz piersi ).
6. Po zdjęciu maski zachowujemy ostrożność przebywając w pobliżu walczących lub ćwiczących z bronią osób.
7. Szanujemy wyposażenie sali.
8. Prawo uczestnictwa w zajęciach mają tylko osoby, które zapłaciły opłatę członkowską.
9. Uczestników zajęć poza regulaminem EFC obowiązuje regulamin wynajmowanej sali oraz obiektu.