Sprzęt szermierczy

Podstawowy sprzęt szermierczy szpadzisty składa się z następujących elementów:

 1. maska
 2. rękawica
 3. bluza
 4. plastron
 5. ochraniacz piersi
 6. spodnie
 7. skarpety szermiercze
 8. buty szermiercze
 9. broń elektryczna
 10. klinga zapasowa
 11. przewód osobisty
 12. torba szeremiercza