Zasady szermierki sportowej

Szermierka - sport walki. Jest dyscypliną olimpijską (turnieje indywidualne i drużynowe) od 1896 (mężczyźni) i 1924 (kobiety). Uprawiana w konkurencjach: szabla, szpada i floret. Konkurencje poza rodzajem broni różnią się ważnym polem trafienia: w szpadzie jest to całe ciało, w szabli - górna połowa ciała (od pasa w górę), we florecie tylko tułów.

We wszystkich broniach trafienie jest sygnalizowane przez specjalne urządzenie elektryczne. Trafienie w szpadzie zalicza się temu, kto je zadał pierwszy lub obu zawodnikom, jeśli zadadzą je w takim samym czasie (różnica czasowa nie większa niż 0,2 sek). W szabli i florecie obowiązuje tzn. konwencja, czyli zasady umowne. Oznacza to np., że zawodnik wykonujący natarcie ma pierwszeństwo w zadaniu trafienia przed zawodnikiem wykonującym przeciwnatarcie, natarcie zawodnika traci pierwszeństwo na koszt odpowiedzi, po uprzednim jego sparowaniu zasłoną itd.

W szpadzie i florecie liczą się pchnięcia, w szabli zarówno pchnięcia jak i cięcia. Używana w sporcie szabla i floret ważą 500 g, szpada - 750 g. Różnią się także koszem, tj. osłoną dłoni oraz przekrojem klingi: trójkątny w szpadzie, kwadratowy we florecie, płaski prostokąt w szabli. W szpadzie i florecie obok tradycyjnego (francuskiego) uchwytu spotykamy także uchwyt anatomiczny ( np.belgijski), dostosowany do budowy dłoni.

Specjalne pole na którym odbywa się pojedynek szermierczy nazywamy planszą.


Przepisy ogólne

1. W szermierce sportowej wyróżnia się trzy konkurencje: floret, szabla i szpada.
2. Konkurencje te różnią się między sobą ważnym polem trafienia, wyglądem broni i zasadami sędziowania.
3. Walki szermiercze odbywają się na planszy o dł. 14 m i szer. 1,5-2 m.
4. Przed i po każdej walce szermierze pozdrawiają się ukłonem szermierczym, a dodatkowo przy pożegnaniu podają sobie nieuzbrojone ręce.
5. Zawodnicy ustawiają się przed rozpoczęciem walki oraz po przyznaniu punktu któremuś z nich na tzw. linii postawy szermierczej.


Floret

1. Broń kolna. Trafienia zadaje się pchnięciem umieszczając koniec broni ( tzw.puntę) na polu trafienia.
2. Ważnym polem trafienia jest cały tułów z podbrzuszem. Nie zalicza się trafień w głowę, ręce i nogi.
3. Obowiązuje tak zwana Konwencja pierwszeństwa trafienia, która ustala pierwszeństwo jednych akcji nad innymi akcjami. Przy trafieniach jednoczesnych, trafienie zalicza się zawodnikowi, który wykonał akcje uprzywilejowaną.

Podstawowe zasady konwencji:
- linia ma pierwszeństwo przed natarciem
- natarcie ma pierwszeństwo przed przeciwnatarciem
- pierwszeństwo natarcia ( atak ) jest zniesione przez obronę zasłoną i odpowiedź


Szpada

1. Broń kolna. Trafienia zadaje sie pchnięciem umieszczając koniec broni ( tzw.puntę) na polu trafienia.
2. Ważnym polem trafienia jest całe ciało.
3. Nie ma konwencji. Wszystkie akcje są równe. Trafienia równoczesne ( obopólne ) zaliczane są obu zawodnikom.

Szermierka sportowa na szpady jest najbardziej zbliżona do szermierki pojedynkowej. Walcząc na szpady poznasz smak prawdziwej walki i pojedynkowej adrenaliny.


Szabla

1. Broń sieczno-kolna. Trafienia zadaje się głównie cięciami i rzadziej pchnięciami.
2. Ważne pole trafienia to ciało od pasa w górę ( czyli całe ciało bez podbrzusza i nóg ).
3. Obowiązuje tak zwana Konwencja pierwszeństwa trafienia, która ustala pierwszeństwo jednych akcji nad innymi akcjami. Przy trafieniach jednoczesnych, trafienie zalicza się zawodnikowi, który wykonał akcje uprzywilejowaną. Nie wolno zadawać trafień rzutem.

Podstawowe zasady konwencji:
- linia ma pierwszeństwo przed natarciem
- natarcie ma pierwszeństwo przed przeciwnatarciem
- pierwszeństwo natarcia ( atak ) jest zniesione przez obronę zasłoną i odpowiedź

Jednorazowa 60 minutowa prezentacja dla początkujących.

12 godzinne szkolenie łączące przekazanie podstaw teorii szermierki sportowej z ćwiczeniami praktycznymi.

Kurs dedykowany dla kobiet i mężczyzn ( osób dorosłych ) chcących dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.

Zajęcia grupowe.

Kurs na którym uczymy się podstaw szermierki na szpady sportowe podczas indywidualnych zajęć z instruktorem.

Kurs można odbyć w ciągu 3 tygodni lub w dowolnie rozłożonym czasie.

Pełny kurs to 12 godzin zajęć

Kurs dedykowany dla kobiet i mężczyzn ( osób dorosłych ) chcących dbać o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.

Indywidualne 15 - 60 minutowe zajęcia z instruktorem dla osób, które ukończyły „Kurs szermierki na szpady sportowe"

Zajęcia szermiercze dla osób które ukończyły kurs grupowy / indywidualny szermierki na szpady sportowe lub uprawiały kiedyś szermierkę.

 

Propozycja dla grup zorganizowanych (minimum 6 osobowych maksymalnie 16 osobowych).

Pojedynek szermierczy dla osób, które chcą spróbować swoich sił w walce szermierczej na szpady sportowe.

Chcesz kogoś obdarować. Bon podarunkowy na kurs szermierczy to ciekawa propozycja na oryginalny prezent.